Opći uvjeti putovanja

OPĆI UVJETI

1. REZERVACIJA I PLAĆANJE

Upiti i rezervacije primaju se telefonom, telefaksom, e-mailom ili drugim sredstvima daljinske komunikacije, direktnim putem u agenciji te kod drugih ovlaštenih agenata. Prilikom rezervacije putnik je dužan navesti sve podatke, programom predviđene dokumente te uplatiti akontaciju. Ukoliko putnik ne navede točne podatke, odgovoran je za sve troškove tj. posljedice nastale iz krivih podataka. Na dan rezervacije putnik potpisuje ugovor pod naznakom „Upoznat sam s programom i općim uvjetima i iste u cijelosti prihvaćam“. Na taj način sve što je navedeno u općim uvjetima i programu postaje pravna obveze i za putnika i za agenciju. Za potvrdu rezervacije potrebno je uplatiti akontaciju u iznosu od 30%, a ostatak iznosa plaća se najkasnije 15 dana prije pružanja usluge smještaja ili aranžmana. Kod rezervacije usluge smještaja na plovilima, putnik uplaćuje akontaciju u iznosu od 50%, a ostatak najkasnije mjesec dana prije početka pružanja usluge smještaja.

2. CIJENA SMJEŠTAJNE JEDINICE

Cijene smještaja izražene su u EUR. Ako nakon uplate akontacije dođe do promjene u tečaju ugovorene valute ili do povećanja pristojbi za određene usluge koje utječu na cijenu putovanja, a za koje agencija nije mogla znati, agencija zadržava pravo povišenja cijene najkasnije do 20 dana prije početka putovanja. Putnik ima pravo otkazati rezervaciju ako bi povišenje cijene iznosilo više od 10%. U tom slučaju ima pravo na povrat do tada uplaćenog iznosa bez prava na naknadu. Ukoliko u rezerviranu smještajnu jedinicu dođe više osoba nego je naznačeno na voucheru, agencija u dogovoru s pružateljem usluge smještaja može uskratiti smještaj nenajavljenim putnikima ili ima pravo tražiti naknadu za nenajavljene putnike.

3. PRAVO AGENCIJE NA PROMJENE I OTKAZ REZERVACIJE

Agencija može promijeniti ili otkazati rezervirani smještaj ili aranžman ako prije ili za vrijeme trajanja odmora nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu izbjeći niti otkloniti. Rezervirani smještaj može se zamijeniti samo uz odobrenje putnika i to smještajem iste kategorije i po cijeni smještaja po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenski smještaj moguć samo u objektu više kategorije i po cijeni većoj za 15% od cijene uplaćene rezervacije, agencija ima pravo naplatiti razliku u cijeni uz prethodno odobrenje putnika. Ukoliko agencija nije u mogućnosti ponuditi zamjenu, ona jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa, te stručnu pomoć pri pronalaženju adekvatnog smještaja koji nije u ponudi agencije.

4. PRAVO PUTNIKA NA PROMJENE I OTKAZ

Ukoliko putnik želi promijeniti ili otkazati rezervaciju nakon uplate akontacije, mora to učiniti pismenim putem (e-mailom, poštom ili faksom). U promjenu spada promjena broja osoba ili datuma početka/završetka korištenja usluge. Prva promjena rezervacije, ukoliko nema dodatnih troškova biti će izvršena besplatno. Za svaku sljedeću promjenu putnik plaća 15 EUR po promjeni. U slučaju da promjena rezervacije nije moguća i putnik iz tog razloga odustane od rezervacije, primjenjuju se dolje navedeni uvjeti otkaza. Datum primitka pismenog otkaza predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na sljedeći način.: – za otkaz do 60 dana prije najavljenog dolaska, agencija će vratiti cjelokupni naplaćeni iznos, uz zadržavanje naknade za bankovne troškove. – za otkaz od 60 do 30 dana prije najavljenog dolaska, agencija će zadržati 50% od naplaćenog iznosa, te naknadu za bankovne troškove. – za otkaz od 30 do 10 dana prije najavljenog dolaska, agencija će zadržati 80% od naplaćenog iznosa, te naknadu za bankovne troškove – za otkaz od 10 dana do 1 dana, agencija će zadržati cjelokupni iznos naplaćene akontacije. Ako putnik nakon otkaza rezervacije pronađe novog korisnika za istu rezervaciju, agencija će zaračunati samo stvarne troškove nastale zamjenom. Ukoliko 15 dana prije početka korištenja usluge smještaja ili početka aranžmana putnik nije uplatio ostatak iznosa, smatra se da je putnik odustao od rezervacije, bez mogućnosti isplate uplaćene akontacije. Zbog svega navedenog, preporučamo da putnik u agenciji uplati osiguranje od rizika svog otkaza putovanja.

5. PUTNO OSIGURANJE

Prilikom rezervacije putniku će biti ponuđeno osiguranje od rizika otkaza, osiguranje prtljage i zdravstveno osiguranje za slučaj oboljenja ili nezgode u inozemstvu. Važna napomena – polica osiguranja ne može se ugovoriti naknadno.

6. OBVEZE AGENCIJE

Dužnost agencije je brinuti se o provedbi usluga, a također i o izboru pružatelja usluga, brinuti o pravima i interesima putnika sukladno zakonskim propisima i dobrim običajima u turizmu.

7. OBVEZE PUTNIKA

Putnik je obvezan:

  • posjedovati ispravne putne isprave
  • poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske
  • pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluge • potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluge na licu mjesta nadoknaditi svaku načinjenu štetu Putnik će snositi odgovornost i troškove nastale zbog nepoštivanja obveza.

8. PRTLJAGA

Agencija ne odgovara za prtljagu koja je uništena, izgubljena, oštećena ili ukradena u smještajnom objektu. Krađa ili izgubljena prtljaga prijavljuje se pružatelju usluge i nadležnoj policijskoj postaji.

9. RJEŠAVANJE PRIGOVORA

Putnik je dužan odmah reklamirati manjkavu ili nekvalitetnu uslugu i o tome obavijestiti agenciju kako bi agencija poduzela sve da sprijeći daljnje moguće štete putniku. Putnik je dužan surađivati s predstavnikom i pružateljem usluga u dobroj namjeri da se otklone uzorci prigovora. Ukoliko putnik ne prihvati na samome mjestu ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti na nju odgovoriti. Putnik ima pravo tražiti određenu naknadu za neizvršene ili nezadovoljavajuće plaćene usluge. Pri zahtjevu putnik mora priložiti pismeni prigovor i eventualne račune za dodatne troškove. a agencija će najkasnije 8 dana od uloženog prigovora donijeti rješenje o naknadi koja najviše može doseći iznos reklamiranog dijela usluge, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos usluge. Dok agencija ne donese rješenje, putnik se odriče posredovanja bilo koje druge osobe, sudske ustanove i davanja informacija u javna glasila. Za slučaj spora protiv putnika ili agencije mjerodavan je sud u Zadru.