Ulaznice

BIMEX ADRIA je ovlašteno prodajno mjesto na kojem možete kupiti ulaznice za plovila za ulazak i plovidbu na području NP KORNATI i Park prirode Telašćica, po povoljnijim cijenama.

Cijenik od siječnja do lipnja i od rujna do prosinca.

Dužina broda

Cijena 1 dan Cijena 3 dana Cijena 5 dana Cijena 1 dan u NP Kornati
Do 11 m (35´) 240,00  Kn  480,00 Kn  720,00 Kn 400,00 Kn
11-18 m (36-58´)   430,00 Kn  860,00 Kn    1300,00 Kn  720,00 Kn
18-25 m (59-81´)  580,00 Kn      1150,00 Kn   1730,00 Kn 960,00 Kn

Cijenik za srpanj i kolovoz

Dužina broda

Cijena 1 dan Cijena 3 dana Cijena 5 dana Cijena 1 dan u NP Kornati
Do 11 m (35´) 300,00  Kn  600,00 Kn  900,00 Kn 500,00 Kn
11-18 m (36-58´)   540,00 Kn  1080,00 Kn    1620,00 Kn  900,00 Kn
18-25 m (59-81´)  720,00 Kn      1440,00 Kn   2160,00 Kn 1200,00 Kn

Dužina broda

Cijena 1 dan Cijena 3 dana Cijena 5 dana Cijena 1 dan u PP Telašćica
Do 11 m (34´) 200,00  Kn 400,00 Kn 600,00 Kn 220,00 Kn
11-18 m (34-59´)   340,00 Kn 680,00 Kn 1020,00 Kn 380,00 Kn
18-25 m (59-82´)  700,00 Kn     1400,00 Kn 2100,00 Kn 770,00 Kn

Ne odgovaramo za moguće nenamjerne greške prilikom ažuriranja podataka i cjenika.